Vedrørende ratingpoint ved Danish International

The following text is of sole importance to Danish players. Therefore, the text is only in Danish.


Kære deltagere ved Danish International 2018

Mange har spurgt til afgivelse af ratingpoint ved Danish International. Derfor bringer vi her en præcision og forklaring:

Singleturneringen
I singleturneringen gives/tages ratingpoint som sædvanligt – også i de kampe, der blev spillet mellem danske og udenlandske spillere. I kampe mod udenlandske spillere får den danske spiller 5 point ved sejr, og fratages 5 point ved nederlag.

Holdturneringen
At der generelt gives/tages rating ved kampe mellem danske og udenlandske ikke-licens spillere, er en ny regel, som DBTU har indført til indeværende sæson.
I forbindelse med regelændringen blev der udviklet en tilretning i stævnesystemet, for at det kunne lade sig gøre til stævner (og derfor kan der gives/tages ratingpoint i singleturneringen, som beskrevet ovenfor).
Der er i den anledning ikke foretaget nogle tilretninger i Bordtennisportalen, som bruges til indtastning af holdkampe.

Derfor kontaktede stævneledelsen DBTU’s portalgruppe ved stævnestart og forklarede situationen. Udgangen på dette var, at Danish International har fået en dispensation gældende for i år, til ikke at give rating mellem danske og udenlandske spillere i holdturneringen, og det er dette svar, stævneledelsen og dommerne har givet til spillere og ledere, når der er blevet spurgt til det.
Alle holdturneringens kampe mellem danske spillere, er tastet på bordtennisportalen, og de vil blive medtaget i de kommende ratingberegninger.
Bemærk at kampene som er spillet mandag den 21. maj først medtages i ratingberegningen den 31. maj, da de tilhører en ny rating-uge.

Portalgruppen har meddelt os, at de vil drøfte dette scenarie ved deres kommende møde, med henblik på en fremtidig løsning, så det fremgår af regelsættet, eller der sker tilretning i Bordtennisportalens funktionalitet.