Registration is open until 22nd May


The original registration deadline for Danish International expires on Sunday evening, but it is extended until 22 May.

We are up to 35 registered teams for Danish International. We are really happy about that here one month before the tournament. But we estimate that the deadline is too early. Therefore, we have chosen to extend the registration deadline to 22 May.

We are also pleased to see that the enrollment list currently includes players on different playing-levels.
The tournament has been planned in such a way that all levels of players meet in the first round, and then later matched with those who are closer in strength.
In other words, we look forward to seeing players from all levels when we meet in the youth tournament Danish International during during Pentecont. (3rd-5th of June).

Page for registration

 


Den oprindelig tilmeldingsfrist til Danish International udløber søndag aften, men rykkes frem til den 22. maj.

Vi er oppe pt oppe på 35 tilmeldte hold til Danish International. Det er vi rigtig glade for her en måned før turneringen.

Men vi vurderer også, at tilmeldingsfrist en måned i forvejen er lige tidligt nok. Derfor har vi valgt at forlænge tilmeldingsfristen til den 22. maj (dagen efter DM Ungdom)

Det glædes os også at se, at tilmeldingslisten på nuværende tidspunkt indeholder både elite- og breddespillere.
Turneringen er nemlig skruet sådan sammen, at man i den indledende runde mødes på kryds og tværs af styrke, og senere matches op med dem man er tættere på styrkemæssigt.
Med andre ord – vi glæder os til at se både Elite-og breddespillere, når vi mødes i pinsen til ungdomsturneringen Danish International 🙂

Se her hvordan du tilmelder dig turneringen.