Registration is open until 12th May


The original registration deadline for Danish International expired on Thursday evening, but it is extended until 12th May.

We are up to 47 registered teams for Danish International. We are really happy about that here 2 weeks before the tournament. But we estimate that the deadline is too early. Therefore, we have chosen to extend the registration deadline to 12th May.

We are also pleased to see that the enrollment list currently includes players on different playing-levels.
The tournament has been planned in such a way that all levels of players meet in the first round, and then later matched with those who are closer in strength.
In other words, we look forward to seeing players from all levels when we meet in the youth tournament Danish International during during Pentecost. (19th to 21st May).

Page for registration

 


Den oprindelige tilmeldingsfrist til Danish International udløb torsdag aften, men rykkes frem til den 12. maj.

Vi er oppe pt oppe på 47 tilmeldte hold til Danish International. Det er vi rigtig glade for her 2 uger før turneringen.

Men vi vurderer også, at tilmeldingsfristen godt kan trækkes lidt. Derfor har vi valgt at forlænge muligheden for at tilmelde sig frem til den 12. maj.

Det glædes os også at se, at tilmeldingslisten på nuværende tidspunkt indeholder både elite- og breddespillere.
Turneringen er nemlig skruet sådan sammen, at man i den indledende runde mødes på kryds og tværs af styrke, og senere matches op med dem man er tættere på styrkemæssigt.
Med andre ord – vi glæder os til at se både Elite-og breddespillere, når vi mødes i pinsen til ungdomsturneringen Danish International 🙂

Se her hvordan du tilmelder dig turneringen.